När special är standard!

Teknolab Sorbent är en stark aktör inom Sveriges kemivärld. Vi har i över 30 år levererat allt du behöver till ditt laboratorium och vi kan erbjuda många års samlad kunskap inom  analys, provbehandling och metodutveckling och vi delar mer än gärna med oss utav denna kunskap!
Vi har ett brett sortiment av produkter inom referensmaterial, kromatografi och separationsteknologi – från flera tillförlitliga leverantörer.

 

 

Effektivare och säkrare analysarbete

Vi på Teknolab Sorbent hjälper dig att göra analysarbetet både effektivare och säkrare. I takt med att analysinstrumenten blir allt mer förfinade ökar också kraven på mer sofistikerade analyser.

Dessutom är det många laboratorier som ska hinna med att utföra allt fler analyser med bibehållen kvalitet och säkerhet i resultaten.

Det är här Teknolab Sorbent kommer in i bilden.

 

Allt du behöver på labbet

En annan stark sida av vår verksamhet är att vi kan förse dig med alla tänkbara förbrukningsartiklar som behövs på laboratoriet och som underlättar din vardag. Det är allt från avancerad kromatografi­utrustning till glas, pipetter, doseringspumpar och engångsartiklar. Vi håller även utbildningar och arrangerar interna kurser hos våra kunder.

Välkommen till en mångsidig samarbetspartner.